jutasi.hu-logo

Üdvözöljük a Jutasi & Társai
Ügyvédi Iroda oldalán!

 

Irodánk egyik specialitása, hogy a hagyományos ügyvédi tevékenységen túlmenően létszámát, felkészültségét és eddigi gyakorlati tapasztalatait alapul véve olyan volumenű projektekben, vagy teljes körű jogi átvilágításokban való közreműködést is tud vállalni, amely több jogterület átfogó ismeretét, jelentős időráfordítást, illetőleg összehangolt jogi team-munka végzését igényli.


Ügyvédi Irodánk
tagjainak felkészültsége lehetővé teszi, hogy számos jogterületen vállalják ügyfeleink képviseletét.

Így különösen:

 • a polgári jog
 • a közigazgatási jog
 • a társasági jog
 • adó- és pénzügyi jog
 • a büntetőjog
 • a gazdasági és kereskedelmi jog
 • a szerzői- és a sajtójog
 • a közbeszerzés joga
 • a versenyjog
 • a beruházási- és építési jog
 • ingatlanjog és ingatlanfejlesztés

területén professzionális színvonalon jártas ügyvéd egyaránt megtalálható Irodánkban. Az említett jogterületeken szerzett jogi ismereteket a gyakorlati ügyvédi tevékenységen kívül az Irodánk tagjai által korábban az igazságszolgáltatás és a közigazgatás központi szerveinél betöltött munkakörük tapasztalatai, valamint a különböző jogterületeken végzett jogalkotói és tudományos kutatói tevékenység alapozza meg.