Általános ismertető a Jutasi és Társai Ügyvédi Irodáról

A Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda 1990-ben alakult. Jelenleg hét partner ügyvéddel, három alkalmazott ügyvéddel és három ügyvédjelölttel működik, az adminisztratív személyzettel együtt az Irodában dolgozók összlétszáma 20 fő, továbbá együttműködik dr. Pethő Júlia egyéni ügyvéddel, Fábry és Társai Ügyvédi Irodával, dr. Meznerics Iván Attila egyéni ügyvéddel, dr. Dudás Gábor János Ügyvédi Irodával, valamint az Al Bahar & Associates Advocates and Legal Consultants ügyvédi irodával, mely alapján a kizárólag hazai ügyvédekből álló irodák közül az egyik legnagyobb Budapesten.

Az alapítók célja olyan ügyvédi iroda megalakítása volt, amelynek tagjait a különböző jogterületek elismert szakértőiként tartanak nyilván, akik a felkészültségük, valamint elméleti és gyakorlati tapasztalataik alapján képesek a különösen bonyolult és összetett jogi kérdésekben a hazai ügyfélkör számára megbízható jogi hátteret teremteni, egyben nyelvismeretük és nemzetközi tapasztalataik révén alkalmasak a külföldi ügyfelekkel való kapcsolattartásra is.

Irodánk egyik specialitása, hogy a hagyományos ügyvédi tevékenységen túlmenően létszámát, felkészültségét és eddigi gyakorlati tapasztalatait alapul véve olyan volumenű projektekben, vagy teljes körű jogi átvilágításokban való közreműködést is tud vállalni, amely több jogterület átfogó ismeretét, jelentős időráfordítást, illetőleg összehangolt jogi team-munka végzését igényli.

Ügyvédi Irodánk tagjainak felkészültsége lehetővé teszi, hogy számos jogterületen vállalják ügyfeleink képviseletét.

Így különösen:

§ a polgári jog

§ a közigazgatási jog

§ a társasági jog

§ adó- és pénzügyi jog

§ a büntetőjog

§ a gazdasági és kereskedelmi jog

§ a szerzői- és a sajtójog

§ a közbeszerzés joga

§ a versenyjog

§ a beruházási- és építési jog

§ ingatlanjog és ingatlanfejlesztés

területén professzionális színvonalon jártas ügyvéd egyaránt megtalálható Irodánkban. Az említett jogterületeken szerzett jogi ismereteket a gyakorlati ügyvédi tevékenységen kívül az Irodánk tagjai által korábban az igazságszolgáltatás és a közigazgatás központi szerveinél betöltött munkakörük tapasztalatai, valamint a különböző jogterületeken végzett jogalkotói és tudományos kutatói tevékenység alapozza meg.

Irodánk hét partner ügyvéd tagja közül hárman egyetemi oktatóként is dolgoznak a budapesti, illetőleg a vidéki tudományegyetemek állam- és jogtudományi karain, így több éve fiatal jogászok képzésében is meghatározó szerepet játszanak.

Irodánk tagjai ügyvédi tevékenységük mellett aktív szerepet vállalnak a magyar jogéletben is. Így képviseltetik magukat a Magyar Jogászegylet Szakbizottságaiban, a leendő bírákat, ügyészeket és ügyvédeket minősítő Jogi Szakvizsgabizottságban.

Az Iroda által folytatott széleskörű jogi tevékenységnek megfelelően ügyfélkörünk is széles. Ügyfeleink között magyar és külföldi cégek, illetve állampolgárok egyaránt megtalálhatók. Állami és magántulajdonban lévő gazdasági társaságokat, kereskedelmi bankokat, szállodákat, központi kormányzati és helyi közigazgatási szervezeteket, települési önkormányzatokat, különféle érdekvédelmi szervezeteket, kulturális intézményeket és alapítványokat tartunk számon.

Fő célkitűzésünk, hogy ügyfeleink legteljesebb megelégedésére, az egyéni igényekhez igazodóan, gyorsan és pontosan, kellő rugalmassággal, de magas szakmai színvonalon teljesítsük a különböző megbízatásokat.

A Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda Budapest belvárosában, a kormányzati negyedben található. Az Iroda számítás- és irodatechnikai eszközökkel való felszereltsége, jogi szakkönyvekből álló könyvtára, a magyar és külföldi jogi szakirodalommal való ellátottsága megfelelő hátteret biztosít az elmélyült és hatékony jogi szakmai munkához.